Välkommen till Strömwik

Försäkringsskador

En försäkringsskada kan givetvis se olika ut ifrån fall till fall. Ibland kan det rent av vara så att kunden inte ens vet eller är medveten om att det kan vara ett aktuellt försäkringsärende, kontakta alltid därför först ert försäkringsbolag om osäkerhet råder. Därefter brukar försäkringsbolaget kontakta entreprenören som sedan kontaktar kunden.

  •   Kontakta oss