Välkommen till Strömwik

Totalentreprenad

Förfarandet gentemot privata kunder är allt som oftast en forma utav Totalentreprenad, detta innebär i stort att entreprenören har det s.k. Projekteringsansvaret. Ansvarsfördelningen mellan entreprenör och privatkund bör och sker allt som oftast genom Hantverkarformuläret 14.

  •   Kontakta oss