Välkommen till Strömwik

Lokalanpassningar

Just lokalanpassningar är något vi verkligen har haft många tillfällen att få utföra på entreprenad, både stora och små, men även varit med och projekterat utförandet för.

Inom ramarna för ett lokalanpassningsprojekt finns det vanligtvis ett större utrymme för flexibilitet som gör det hela till en kul utmaning med ett flertal olika infallsvinklar. Vi gillar detta, så prova gärna oss på en lokalanpassning.

  •   Kontakta oss