Om oss

Strömwik Bygg & Konsult AB är det lilla bolaget med det stora gedigna kontaktnätet baserat på många års verksamhet inom byggbranschen. Vi har själva varit verksamma i flertal år som både platschefer och projektledare på ett flertal välrenommerade svenska byggbolag, stora som små, vilket har gett oss en god insikt i branschen och möjliggjort att vi kunnat ”plockat” med oss av både goda och dåliga erfarenheter, vilket i dag givetvis är till gagn för Strömwiks nuvarande kunder.

Genom åren har vi knutit band med de vi anser vara de bästa underentreprenörerna och arbetar i dag i ett nära samarbete med dessa.

Vår tyngdpunkt ligger på ROT-sektorn, d v s reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Vi har mer än 10 års erfarenhet av stambyten och badrumsrenoveringar, vilket gör detta till en av våra stora specialiteter.

Vi åtar oss små och stora entreprenader och vet hur viktigt det är att kundens önskemål blir uppfyllda, därför gör vi alltid ett gediget förarbete med att ta fram handlingar, beskrivningar, tidplaner samt ritningar som hjälper till att tydliggöra det slutliga resultatet.

Ett kontrakt skall vara framtaget och undertecknat av parterna innan arbetena påbörjas. kunden skall känna sig trygg i att han/hon får en slutprodukt som lever upp till sina förväntningar. Målet för oss är att alltid kunna lämna ALLA våra kunder som våra blivande referenser.

Johan Wikström & Johan Strömberg

Strömwik Bygg & Konsult AB är en trygg och solid partner att göra affärer med.

Back to top