Hur vi arbetar

Strömwik Bygg & Konsult AB arbetar inom ett brett spektrum i en bred bransch. Vi gör ”styckebadrum” d v s badrumsrenoveringar åt privatkunder men arbetar även med hela stambyten åt professionella beställare.

Vi åter oss byggentreprenader både som entreprenörer men även som projektledare. Med detta menar vi att vi dels utför byggentreprenader såsom ett renodlat byggföretag, oftast på totalentreprenad, men anlitas även som platschefer/projektledare hos andra företag när deras personalstyrka tryter.

Med detta skrivet vill vi inte utmåla oss själva som något slags bemanningsföretag men vi har erfarit och erfar att behovet finns och att det är en bra tjänst att kunna tillhandahålla för de företag som kanske är en platschef eller projektledare kort, antingen under en kortare tid eller under en hel entreprenad, det handlar bara om vad man kommer överens om.

Huvudinriktningen är ROT arbeten med badrumsrenovering som nisch, eftersom att vi tillsammans har gjort mer en 700 badrum åt både professionella och privata beställare. Vi tar alltid ett helhetsansvar för hela genomförandet från start till slut. Genom våra samarbetspartners har vi försäkrat oss om att vi alltid har riktigt duktiga och för ändamålet behöriga hantverkare/entreprenörer.

Strömwik Bygg & Konsult AB är en trygg och solid partner att göra affärer med.

Back to top