Historik

StrömWik grundades av Johan Strömberg år 2012 under namnet Strömberg Bygg & Konsult AB. Johan har mångårig erfarenhet från entreprenörsidén som platschef på ett antal stora byggföretag såsom JM m.fl.

Allteftersom att tiden gick kände Johan lusten att expandera, då man som enmansföretagare ofta blir ganska låst vid en enda byggarbetsplats, åtminstone som platschef för ett pågående bygge. För att kunna öka företagets flexibilitet så tillfrågades Johan Wikström om det fanns intresse för ett delägarskap.

Johan och Johan känner varandra sedan tidigare och har även arbetat på samma företag som platschefer under en period. Tanken att starta ett eget gemensamt företag föddes då och ”lades sedan på is”. Att detta blev en verklighet började när Wikström flera år senare arbetade som platschef på Svensk Husteknik AB med ansvar för ett större stambyte åt Stockholmshem i södra Stockholm. När denna entreprenad växte till att även innefatta Stockholmshems upprustning av flertalet källare i området, det s.k. ”säkerhetspaketet, så kände Wikström att det var dags att ta in hjälp för att mäkta med den utökade projektledningen.

Strömberg, som då var egenföretagare med konsultverksamhet blev kontaktad av Wikström och inkopplad som extern projektledare för just säkerhetspaketet. Detta innebar att Johan och Johan fick förnyad kontakt och diskussionen om ett eventuellt sammangående i gemensamt företag tog ny fart.

Timingen kändes rätt och visade sig så också vara, och i december 2013 togs beslutet att Wikström köpte in sig i bolaget som likvärdig delägare. Den gemensamma erfarenhetsbanken sträcker sig från stambyte av närmare 1000 lägenheter till totala ombyggnationer av hela byggnader med allt vad det innebär.

Strömwik Bygg & Konsult AB är en trygg och solid partner att göra affärer med.

Back to top