Välkommen till Strömwik Bygg & Konsult!

Som vårt namn tydliggör så är vi dels att entreprenörsföretag men också ett konsultföretag, d v s vi driver egna entreprenader, ofta på totalentreprenad, men vi har även en ständigt utvecklande konsultverksamhet gentemot både entreprenör och beställarsidan. Exempel på det sistnämnda, d v s konsultverksamheten, är att vi tidvis arbetar som platschefer/projektledare ute i byggproduktionen, men då anlitade av ett annat entreprenörsföretag.

Vi är flitigt anlitade av Brf:er för ta hand om allt ifrån fuktskador till att genomföra åtgärderna i sina underhållsplaner mm. Vi bygger om och bygger till lokaler och småhus men tar även större entreprenader såsom stambyten åt Brf:er och fastighetsägare.

Strömwik Bygg & Konsult AB är en trygg och solid partner att göra affärer med.

Back to top